XÔ NHỰA

Tìm kiếm:
Tên sản phẩm:
Hiển thị:

XÔ NHỰA

XÔ NHẬT 14L

Kích thước: 33,3x31,2x30,8cm

Xem chi tiết

XÔ NHẬT 10L

Kích thước: 29x27x26,2cm

Xem chi tiết

XÔ TRƠN 20L

Kích thước: 37x34,7x33,2cm

Xem chi tiết

XÔ TRƠN 18L

Kích thước: 36,2x33,9x32cm

Xem chi tiết

XÔ TRƠN 16L

Kích thước: 34,6x32,5x31cm

Xem chi tiết

XÔ TRƠN 14L

Kích thước: 33,6x31,3x28,8cm

Xem chi tiết

XÔ TRƠN 12L

Kích thước: 30,5x28,6x26,3cm

Xem chi tiết

XÔ TRƠN 10L

Kích thước: 28,7x27,3x24,3cm

Xem chi tiết

XÔ TRƠN 8L

Kích thước: 26,7x25x22,8cm

Xem chi tiết

XÔ TRƠN 6L

Kích thước: 23,7x22x19,8cm

Xem chi tiết

XÔ TRƠN 4L

Kích thước: 21,7x20x18,5cm

Xem chi tiết

XÔ 20L QUAI SẮT

Kích thước: 32,5x32,5x33,5cm

Xem chi tiết