THỐ - HỘP CƠM

Tìm kiếm:
Tên sản phẩm:
Hiển thị:

THỐ - HỘP CƠM

HỘP CƠM CÓ MUỖNG NĨA, HỦ SỐT

Kích thước: 24.9×20.2 × 7.8 (cm)

Xem chi tiết

HỘP CƠM LỚN CÓ MUỖNG NĨA

Kích thước: 22.84 x 16.4 x 6.92cm

Xem chi tiết

HỘP CƠM NHỎ - LỚN TRƠN

Kích thước: (nhỏ): 20.1x15.7x6.43cm

Xem chi tiết

THỐ ENVY

Kích thước: (nhỏ): 15.6x13.9x8.1cm

Xem chi tiết

HỘP CƠM 2 TẦNG

Kích thước: 20x13x8,7cm

Xem chi tiết

THỐ VUÔNG NHỎ

Kích thước: 16.7x14.8x8.5 cm

Xem chi tiết

THỐ VUÔNG TRUNG

Kích thước: 20,3x18x9,5cm

Xem chi tiết

THỐ VUÔNG LỚN

Kích thước: 25x21,8x10,3cm

Xem chi tiết

THỐ THÁP NHỎ

Kích thước: 16,7x16,7x9,8 cm

Xem chi tiết

THỐ THÁP LỚN

Kích thước: 19,4x19,4x11,4cm

Xem chi tiết

THỐ SÚP

Kích thước: 17,8x15,5x9,5cm

Xem chi tiết